Paneliści

PRELEGENCI

MS

Monique Stengel

Monique Stengel jes prawnikiem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Paryżu, od 1985 roku

Pracowała 3 lata w kancelarii prawnej w Niemczech. Odbyła szcześciomiesięczne praktyki w dziale prawnym Komisji Europejskiej w Brukseli.

 Obecnie jest skarbnikiem European Bars Fedaration (FBE), byłym prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL), skarbnikiem niemiecko - belgijskiego stowarzyszenia prawników od 1987 r. (BDJV), członkiem niemieckiego stowarzyszenia prawa transportowego, członek austriackiej rady adwokackiej (ÖRAV), członek DACH ( niemieckojęzycznych prawników z Europy), członek „Institute for European Law Traffic”, członek niemiecko - francuskiej komisji Okręgowej Rady w Paryżu.

 Ma doświadczenie zawodowe jako prawnik sądowy: wszechstronne doświadczenie w stosunkach w międzynarodowym prawie prywatnym i prawie europejskim (międzynarodowe spory z zakresu prawa odpowiedzialności i prawa ubezpieczeniowego, międzynarodowe przewozy i spory drogowe), jest doradcą różnych międzynarodowych firm transportowych w zakresie umów handlowych i stosowanie europejskiego prawa socjalnego dotyczącego transportu rzeczy i osób, doradcy ubezpieczeniowego, firmy specjalizujące się w transporcie towarów drogą, morzem lub koleją.

 Od 2006 roku świadczy pomoc prawną dla Ambasady Austriackiej w Paryżu.

Photo Sara Chandler

.

Professor Sara Chandler

Profesor Sara Chandler jest adwokatem. Pracuje w Poradni Prawnej Uniwersytetu South Bank w Londynie.

Jest byłym Prezesem FBE, członkiem Rady „Law Society of England & Wales”, byłym Prezesem „Westminster & Holborn Law Society” oraz byłym Prezesem „South London Law Society”.

Przez 15 lat pracowała w różnych organizacjach prawniczych, 5 lat w firmach świadczących pomoc prawną oraz 9 lat na Wydziale Prawa różnych uczelni.

W 2012 roku podjęła pracę w London South Bank University.

Sara jest członkiem-założycielem stowarzyszenia Kolumbii Caravana, międzynarodowej organizacji wspierającej prawników w 18 krajach. Z tego tytułu Sara szkoliła prawników w Ugandzie, Zambii i Nigerii.

W 2016 roku objęła urząd „ Honorary Queen's Counsel „ w uznaniu za jej wkład w dziedzinie praw człowieka, działalności pro bono i edukacji prawniczej z zakresu prawa medycznego.

Obecnie Sara jest przewodniczącą komisji ds. równości przy „Law Society of England & Wales” , członkiem Komisji Praw Człowieka przy FBE, członkiem Komisji Praw Człowieka oraz Komisji ds. Międzynarodowych działających „ Law Society of England and Wales”.

 zdjęcie

Carolina Marín Pedreño

Karolina jest hiszpańskim adwokatem. 

W 2003 roku dołączyła do Kancelarii Dawsona Cornwella.

W 2004 roku uzyskała drugie stypendium Komisji Europejskiej.

Od 2009 roku jest partnerem w kancelarii Dawsona Cornwella.

Specjalizuje się w sprawach międzynarodowych z zakres prawa rodzinnego, w szczególności z zakresu uprowadzenia dzieci, wykonania orzeczeń zagranicznych sądów, legalizacji pobytu, adopcji, kontaktów z dzieckiem.

Karolina ukończyła wydział prawa na Uniwersytecie w Murcji. W ramach programu Erasmus miała okazję studiować międzynarodowe prawo rodzinne na Università degli Studi Magna Græcia we Włoszech.

W 2014 roku zdobyła tytuł „Prawnika Tygodnia” w konkursie organizowanym przez redakcję „The Times”.

W 2016 roku została wybrana przez ambasadę USA w Wielkiej Brytanii do udziału w prestiżowym międzynarodowym programie organizowanym przez Departament Stanu USA.

Na zaproszenie Hiszpańskiej Rady Sądowniczej przeprowadziła szkolenie z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego w 2016 r.

W tym samym roku została laureatką nagrody Jordans Family Law Awards „International Lawyer of the Year” .

Jest akredytowaną specjalistką w sprawach praw dziecka, w tym spraw dotyczących ich uprowadzenia.

Karolina jest też częstym prelegentem na konferencjach dotyczących prawa rodzinnego.

Jest autorką wielu artykułów opublikowanych w mediach i czasopismach. Jest też autorką książki o uprowadzeniach dzieci zatytułowanej „Sustracción Internacional de Menores y el proceso legal para la restitucion del menor”.

Jest regularnie ujmowana w rankingach najlepszych prawników, w tym na liście „500 najlepszych prawników w Hiszpanii”.

Karolina jest delegatką International Academy of Family Lawyers, sekretarzem Komisji Rodzinnej Unii Międzynarodowej des Avocats, wiceprezesem Westminster and Holborn Law Society, członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. Rezolucji, członkiem wykonawczym ds. międzynarodowych Izby Adwokackiej w Murcji, założycielem i sekretarzem hiszpańskiego stowarzyszenia prawników oraz wiceprezesem ASIME, ( hiszpańskie stowarzyszenie osób zajmujących się prowadzeniem spraw dotyczących uprowadzenia dzieci).

Posługuje się biegle językiem hiszpańskim, angielskim i włoskim.

.

BM

Beata Morawiec

Prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" 

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, orzekająca w sprawach karnych.

W latach 2000 - 2008 Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza;

W latach 2002 - 2010 roku członek Krajowej Rady Sądownictwa;

W latach 2010 - 2011 Zastępca Dyrektora w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

W latach 2012 - 2014 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

W okresie od 27.01.2015 roku do 27.11.2017 roku Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie;

Obecnie prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Themis.

wantuch

Agata Wantuch

Agata Wantuch  jest adwokatem i doradcą podatkowym.

W 1989 roku ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie aplikację w Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie .

Nieprzerwanie od 1996 r. prowadzi własną kancelarię . Jest wykładowcą na zajęciach dla aplikantów adwokackich.

W latach 2017-2018 była członkiem Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz członekiem Komisji Przetargowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie poprzedniej kadencji . Obecnie  uczestniczy w pracach Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej.

Margarete von Galen

Margarete von Galen

Margarete von Galen jest adwokatem od 1983 r.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa karnego.

W okresie od 2004 do 2009 roku pełniła funkcję dziekana berlińskiej palestry.

Od 2014 roku jest sędzią w Trybunale Konstytucyjnym Berlina.

Od 2012 roku jest członkiem grupy ekspertów komisji ds. Polityki kryminalnej przy UE.

W 2008 roku dołączyła do Komitetu Prawa Karnego CCBE, a od 2015 do 2017 r. była członkiem jej niemieckiej delegacji.

Od 2018 r. jest wiceprzewodniczącą Rady Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

GOC

Grazia Ofelia Cesaro

Grazia Ofelia Cesaro urodziła się w Mediolanie 22 lipca 1963 roku.

W 1988 roku ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet w Mediolanie uzyskując tytuł magistra prawa. W 1992 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu kryminologii klinicznej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Mediolanie. W 1992 roku została członkiem mediolańskiej Izby Adwokackiej, a w 2006 roku uzyskała prawo występowania przed Sądem Kasacyjnym.

Prowadzi sprawy z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa rodzinnego, praw dziecka i prawa cywilnego. Występuje jako kurator procesowy małoletnich we wszystkich postępowaniach, w których mogą oni występować.

Obecnie jest Przewodniczącą Unione Nazionale Camere Minorili (National Union of Juvenile Lawyers). Wcześniej była szefową Sekcji Międzynarodowej tej instytucji.

Jest wiceprzewodniczącą ICALI (International Child Abduction Lawyers- Italy) oraz członkiem Komisji Współpracy Międzynarodowej (CRINT) i Komisji Praw Człowieka Rady Adwokackiej w Mediolanie.

Występuje na konferencjach, prowadzi warsztaty i kursy. Jest autorką kilku specjalistycznych publikacji.

JP

Joanna Parafianowicz

Joanna Parafianowicz, adwokat, felietonistka Rzeczpospolitej, autorka Pokoju Adwokackiego, prawniczka zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych i w związku z tym nominowana dwukrotnie w konkursie „Prawnik Pro Bono”.

Nominowana także w konkursie Rzeczpospolitej „Prawnik Roku 2016″ w kategorii blogger.

Wyróżniona przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach Diamentową Temidą za „za stworzenie Pokoju Adwokackiego i wiele innych inicjatyw budujących dobry wizerunek adwokatury”.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzonej w ramach współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z Università degli Studi di Catania (magister nauk prawnych obu uczelni).

 zdjecie NOHA

Dorota Pudzianowska

Dr Dorota Pudzianowska jest absolwentką prawa i socjologii.

Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, prawa migracyjnego i prawa antydyskryminacyjnego.


Pracuje także w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, gdzie prowadzi sprawy z zakresu dyskryminacji.

Jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Migrantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
W latach 2008-2012 była zastępcą członka zarządu Agencji Praw Podstawowych UE.


Jest autorką książek i licznych artykułów, publikowanych w czasopismach naukowych oraz w prasie codziennej.
Jej najnowsza książka nosi tytuł „Bezpaństwowość w prawie publicznym".

1

Agata Rewerska

Agata Rewerska, adwokat, jest specjalistą i wykładowcą z zakresu prawa procesowego, cywilnego i konstruowania umów. Ma na swoim koncie ponad 15 000 osobogodzin specjalistycznych kursów i szkoleń prawniczych prowadzonych dla różnych podmiotów i instytucji, w tym przede wszystkim dla prawników i zawodowych pełnomocników.

 Mec. Agata Rewerska jest komentatorem procedury cywilnej. Ma w swoim dorobku 4 komentarze do tej procedury. W chwili obecnej przygotowuje kolejne 2 obejmujące przede wszystkim nowowchodzące przepisy (dla Wydawnictwa AD EXEMPLUM i dla Wydawnictwa C.H.Beck).

 Mec. Agata Rewerska wykonuje zawód adwokata w formie Kancelarii AD EXEMPLUM od 2003 roku zajmując się przede wszystkim procesem cywilnym i administracyjno-sądowym, zaś w zakresie prawa materialnego szeroko rozumianym prawem cywilnym, własnością intelektualną i nowymi technologiami. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim: Prawo Własności Intelektualnej ­– 2013/2014 oraz studia podyplomowe na kierunku Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów - 2016/2017. Jest absolwentką studiów podyplomowych na University of Cambridge „Introduction to English Law and the Law od EU” – 1998 oraz studiów podyplomowych na Florida University z zakresu prawa amerykańskiego organizowanych przy współudziale WPiA UW. Mec. Agata Rewerska ukończyła także studia podyplomowe na UKSW z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele.

 Mec. Rewerska jest także właścicielem Szkoły Prawa Procesowego AD EXEMPLUM, którą kieruje od końca 2010 roku, czyli od jej powstania i jest jej wykładowcą. Wykładała także na aplikacji radcowskiej i aplikacji notarialnej w Warszawie. Zarządza prawniczym Think-Tank.iem stworzonym na bazie Szkoły. Jest przewodniczącą Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego oraz Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii przy Okręgowej radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej, a także przewodniczy Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze OPUS IURIS.

Yordanka

Yordanka Bekirska

Yordana Bekirska jest prawnikiem zajmującym się problematyką praw człowieka, członkiem Izby Adwokackiej w Sofii.

Na co dzień zajmuje się podnoszeniem standardów ochrony praw człowieka w Bułgarii. Pierwszy tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie w Płowdiw w 2004 roku, następnie ukończyła program L.L.M prowadzony przez Międzynarodowy Instytut Socjologii Prawa w Hiszpanii w 2007 r. W 2016 roku ukończyła Womеns’ Human Rights Training Institute w USA, uzyskując trzeci tytuł magistra prawa w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Specjalizuje się w sporach z zakresu ochrony praw człowieka i występuje przed sądami krajowymi raz trybunałami międzynarodowymi.


Od 2009 roku rozwija swoją prywatną praktykę adwokacką koncentrując się na ochronie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Jako partner zarządzający kancelarii „Bekirska &Partners” zajmuje się głównie transgranicznymi sprawami rodzinnymi i posiada rozległą wiedzę na temat implementacji Konwencji haskiej z 1980 r. na terenie Bułgarii.


Za swoją pełną poświęcenia i zaangażowania pracę otrzymała w 2018 roku nagrodę dla najlepszego prawnika zajmującego się prawem międzynarodowym.
Od 2012 r. prowadzi szkolenia dla prawników z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego w Centrum Edukacji Prawnej w Bułgarii.


Na co dzień zajmuje się monitorowaniem i analizowaniem ochrony praw człowieka w Bułgarii oraz prowadzi działania na rzecz wprowadzenia zmian legislacyjnych.

JG 1

Joanna Guttzeit

Dr Joanna Guttzeit, sędzia, ukończyła wydział prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Otrzymała tytuł doktora prawa na Uniwersytecie im. Karla Ruprechta w Heidelbergu w Niemczech. Po kilku latach pracy w charakterze sędziego w Kolonii (Niemcy)  zostala oddelegowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we Francji.

Obecnie dr Guttzeit pracuje w sądzie rodzinnym Pankow / Weißensee w Berlinie, gdzie jest odpowiedzialna m.in. za postępowania w sprawach międzynarodowych (uprowadzenie dzieci, alimenty itp.).

Jest także sędzią łącznikowym (liason judge) Międzynarodowej Sieci Konwencji Haskiej (International Hague Network of Judges) oraz Europejskiej Sieci Sądowniczej (European Judicial Network in Civil and Commercial Matters).

 E5A6156BAF2

 Anja Czech

Anja Czech jest niemieckim adwokatem, mediatorem oraz ekspertem z zakresu prawa rodzinnego, w tym międzynarodowego. 

Od 15 lat prowadzi kancelarię w Monachium oraz w Warszawie.

W 1987 roku, mając 14 lat wyjechała z Polski do Niemiec. Tam ukończyła prawo na Uniwersytecie Ludwig-Maximilian w Monachium, a następnie aplikację przy Sądzie Okręgowym w Monachium.

W 2007 roku zdobyła specjalizację z zakresu prawa rodzinnego (Fachanwältin für Familienrecht).

W 2014 roku uzyskała uprawnienia mediatora na Uniwersytecie w Augsburgu.

Obecnie, współpracuje z Konsulatem Generalnym w Monachium, jako stały ekspert prawa rodzinnego. 

Jako prelegent uczestniczyła w wielu debatach na temat międzynarodowego prawa rodzinnego. Ostatnio brała udział w konferencji o zastosowaniu przepisów Konwencji Wiedeńskiej przy współpracy instytucji i urzędów konsularnych, w sprawach małoletnich obywateli Polski. 

Wraz z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Spraw Zagranicznych występowała także na kongresie o prawach dziecka w postępowaniach transgranicznych.

IMG 0470

Katarzyna Janik

Katarzyna Janik, Sędzia Sądu Okręgowego w  Katowicach.

Jest absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, W okresie od 1 października 2004 do 30 września 2007 r. odbyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.

Od 1 września 2005 r. do 14 lutego 2011 r. pracowałą  w sądzie Okręgowym w Katowicach na stanowisku asystenta sędziego.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2011 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Bytomiu gdzie orzekała w wydziale III Rodzinnym i Nieletnich.

W okresie od 23 lutego 2018 r. do 26 sierpnia 2018 r. pełniła funkcję wizytatora ds. nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w trybie art. 77 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Od dnia 27 sierpnia 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

W zakresie jej obowiązków jest między innymi rozpoznawanie spraw dotyczących cywilnoprawnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w trybie Konwencji Haskiej, sporządzonej w Hadze z dnia 28 października 1980 r. 

PK photo

Pascal Koerfer

W 1985 roku został członkiem Izby Adwokackiej w Wersalu. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy jako adwokat.

W latach od 1990 do 1996 oraz od 2009 do 2015 r był członkiem Rady Adwokackiej w Wersalu .

Miał okazję publikować artykuły dla magazynu «Psychologies» i «Journal des Psychologues».

Wielokrotnie miał okazję prowadzić wykłady z zakresu prawa rodzinnego.

Był przewodniczącym międzynarodowego stowarzyszenia księgowych i prawników (IGAL).

Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Prawa Rodzinnego Izby Adwokackiej w Wersalu, której zadaniem jest tworzenie alternatywnych rozwiązań dla sporów sądowych.

Od 2006 roku jest również prezesem stowarzyszenia «ESPACE DROIT», zrzeszającego prawników z różnych izb, którego celem statutowym jest poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Jest także członkiem Członek Międzynarodowego stowarzyczenia prawników zajmujących się prawem rodzinnym (IAFL - International Academy of Family Lawyers).

Od kilku lat jest członkiem stowarzyszenia „CFPE ENFANTS DISPARUS” (Centrum Ochrony Dzieci).

MK

Mariusz Krasoń

Mariusz Krasoń, prokurator, urodzony w 1971, absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończył Studia Podyplomowe z zakresu prawa karnego procesowego UJ.

Od 1995r. pracuje w prokuraturze, aktualnie jest prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Jest także członekiem Zarządu Stowarzyszenia (niezależnych) Prokuratorów Lex Super Omnia.

AM Photo BW

Mr Justice MacDonald

Justice MacDonald kształcił się w szkołach państwowych, a następnie studiował archeologię na Uniwersytecie w Nottingham. W trakcie studiów brał udział w wyprawach w Himalaje i do Afryki Wschodniej. Pokonal rowerem trasę wzdłuż egipskiego Nilu, od Asuanu do Aleksandrii.

Po ukończeniu studiów przez trzy lata pracował jako archeolog w Trent & Peak Archaeological Trust.  W 1994 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Miejskim.

W 1995 r. został członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Inner Temple. Obecnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w St Philips Chambers w Birmingham. Specjalizuje się w prawach dziecka.

W 2008 roku otrzymał tytuł "Barrister of the Year of the Birmingham". W tym samym roku wystąpił w filmie dokumentalnym „Barristers” realizowanym przez BBC.

W latach 2006–2008 Justice MacDonald był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Prawników dla Dzieci.

Justice MacDonald jest autorem książki pt. "The Rights of the Child – Law and Practice and The Rights of the Child – Annotated Materials". Jest także autorem " The Family Court Practice", członkiem redakcji czasopisma naukowego "Child and Family Law Quarterly" oraz redaktorem "Halsbury's Laws".

W 2011 r. został mianowany doradcą królowej, a w 2015 roku powołany na urząd sędziego Sądu Najwyższego w 2015 r, gdzie orzeka w Wydziale Rodzinnym. W wolnym czasie Justice MacDonald czyta książki, jeździ na nartach, maluje i zajmuje się ogrodem.

II Kongres Prawa Rodzinnego

Porwanie, a wydanie - Konwencja Haska”, połączony z debata „ Adwokat- Kobieta- Lider”

18-19

Październik 2019

II Kongres Prawa Rodzinnego w Krakowie

Organizatorzy

Adwokatura Polska Krakowska Izba Adwokacka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Polityka prywatności

© 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone II Kongres Prawa Rodzinnego. Projekt i wykonanie: Hedea.pl